ارسال درخواست

سیستم تصفیه آب با روش قوس الکتریکی

:: فناوری تصفیه آب با استفاده از قوس الکتریکی، علاوه بر دفع پساب‌های صنعتی و تبدیل آن‌ها به آب قابل شرب، می تواند کلیه مواد ارزشمند موجود در آب از جمله فلزات سنگین، ید، برم و سایر مواد دیگر را از آب بازیافت نماید. این فناوری با تکیه بر جوش پلاسما به طور کلی هر گونه مواد زائد موجود در آب را حذف می‌نماید.

:: سیستم تصفیه آب با استفاده از فناوری پلاسما، راه حل مناسبی برای رفع چالش ها و محدودیت های موجود در فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب می باشد. از نظر کارشناسان این فناوری به دلیل برخورداری از ویژگی بدون پساب بودن و مصرف انرژی بسیار پایین در حال حاضر دارای رقیبی در بازار صنعت تصفیه آب نمی باشد و در آینده نزدیک نیز احتمال اندکی وجود دارد که توسط فناوری‌های در حال ظهور جایگزین شود. از کاربردهای این سیستم می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  1. تصفيه آب‌هاي شهري، صنعتي و فاضلاب‌ها
  2. بازيافت مواد زايد مايع، از جمله خنثي سازي مواد سمي و راديو اكتيوتيه
  3. توليد آب آشاميدني و صنعتي
  4. شيرين‌سازي آب دريا و گندزدايي آن تا مرحله آب آشاميدني
  5. فرآوري گاز (هيدروژن)
  6. فرآوري انرژي الكتريكي براي تغذيه بخشهاي ويژه الكتريكي دستگاه
  7. تصفیه آب در بروز شرایط بحران

طراحی و پشتیبانی فنی: بینا پرداز یکتا