ارسال درخواست

چربی گیر فاضلاب

:: از آنجا که وزن مخصوص روغن و چربی ها کمتر از فاضلاب و در حدود ۰/۹ گرم بر سانتیمتر مکعب است، این ذرات تمایل به شناوری بر روی سطح فاضلاب را دارند.

:: به منظور انجام این فرایند تنها لازم است که یک محیط آرام و بدون اغتشاش برای فاضلاب فراهم گردد. بنابراین چربی گیرها با توجه به همین اصل ساده و در عین حال کلیدی طراحی و ساخته می شوند.

:: فاضلاب خروجی از ساختمان وارد چربی گیر شده و پس از رد شدن از آشغالگیر تمامی عوامل ریز و درشت از آن جدا شده و سپس توسط مکانیزمی وارد سیستم چربی گیر میشود که طی آن از سرعت پساب حاوی روغن کاسته شده تا بصورت لایه ای ورقه ای روی سطح آب بصورت شناور باقی بماند.پساب بدون روغن از قسمت خروجی از سیستم چربی گیر خارج شده تا وارد فرآیندهای تصفیه فاضلاب گردد.

موارد کاربرد چربی گیر فاضلاب :

  1. حذف روغن و چربی ها از فاضلاب جهت جلوگیری از گرفتگی لوله ها، منهول ها و چاه های جذبی توسط چربی گیر
  2. حذف مواد معلق و ذرات قابل ته نشینی از فاضلاب جهت جلوگیری از پر شدن سریع چاه جذبی و همچنین جلوگیری از انسداد و گرفتگی لوله ها و منهول های فاضلاب

:: مهمترین معایب چربی گیر های فایبر گلاس نسبت به چربی گیر های پلی اتیلن مقدار بوی نا مطبوع فاضلاب میباشد . بدلیل اینکه در چربی گیر های فایبر گلاس سطح مقطع فاضلاب بیش از ۲ الی ۳ برابر چربی گیر های پلی اتیلن می باشد و در چربی گیر های فاضلاب پلی اتیلنی سطح چربی بر روی فاضلاب به دلیل اینکه سطح چربی کم میباشد و زودتر تخلیه میشودبوی نامطبوع کمتری دارد . ولی در چربیگیر های فاضلاب فایبر گلاس بدینگونه نمی باشد.


طراحی و پشتیبانی فنی: بینا پرداز یکتا