ارسال درخواست

سیستم تصفیه فاضلاب و تولید بیوگاز

:: بهره گیری از فناوری بیوگاز در مقیاسهای خرد و کلان، به عنوان رویکردی نوید‌بخش بخصوص در طرحهای توسعه، مدیریت و ساماندهی ضایعات آلی تولید شده در مناطق شهری و روستایی مورد توجه قرار گرفته است. بیوگاز به عنوان یک منبع تجدیدپذیر انرژی با منافع اقتصادی- اجتماعی بسیار و نقش به سزایی که در حل معضلات زیست محیطی ناشی از آلایند هها و ضایعات آلی تولید شده در جوامع انسانی دارد، توجه بسیاری از کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و سازمانهای بین المللی را به خود جلب کرده است. گفتنی است منابعی که به عنوان ماده اولیه در این فناوری استفاده می شوند، عمدتا منابعی هستند که سبب آلودگی های وسیع زیست محیطی شده و تهدیدی برای جوامع انسانی هستند،که در صورت استفاده درفناوری بیوگاز، به منابع غنی و ارزشمند تبدیل خواهند شد.


:: در فرآیند تولید بیوگاز می توان از زباله ها و پسماندهای انسانی، حیوانی و گیاهی (آلاینده هایی که منشا آلی دارند) استفاده کرد. منابع تولید بیوگاز در کشور به پنج دسته تقسیم می شود:

  1. فضولات دامی
  2. زائدات کشاورزی و جنگلی
  3. فاضلاب شهری و روستایی
  4. زباله های شهری
  5. فاضلاب های صنعتی

:: فضولات و ضایعات آلی که به عنوان مواد ورودی در این فناوری استفاده می شوند، در شرایط مناسب و دور از اکسیژن در مجاورت باکتریهای بی هوازی تخمیر شده و بیوگاز تولید می کنند. محصول دیگر آن مواد مغذی است که می توانند به عنوان کود استفاده شوند. بیوگاز همچنین به گاز مرداب و گاز باتلاق نیز معروف است و گازی است تمیز، احتراق پذیر و سبک تر از هوا که نوعی سوخت محسوب می شود و دارای ترکیبات روبرو است.

سیستم های خانگی تولید بیوگاز سیستم های تولید بیوگاز در مقیاس صنعتی

طراحی و پشتیبانی فنی: بینا پرداز یکتا