ارسال درخواست
فیلتر شنی

نمای داخل فیلتر شنی

مخازن فیلتر کربن

فیلتر شنی و فیلتر کربن تحت فشار

:: فیلتر شنی تحت فشار به منظور حذف گل و لای آب و ذرات معلق حل نشدنی در آب و فیلتر کربنی به منظور حذف طعم ، بو، رنگ، مواد آلی و کلر آزاد به کار می رود.

:: در فیلتر شنی، آب از بستر سنگ سیلیس عبور کرده، ذرات معلق و ناخالصی های حل نشدنی آن تا اندازه 50 میکرون در خلل و فرج بستر شن می ماند. این فرایند در نهایت منجر به حذف کدورت آب می شود. جهت عملکرد بهتر صافی شنی تحت فشار، توصیه می شود قبل از ورود آب به آن از مواد منعقد کننده استفاده شود. فیلترهای شنی پس از مدتی نیاز به شست و شوی معکوس (back wash) به منظور خارج کردن ذرات معلق از درون بستر سیلیس در صافی شنی پیدا می کنند. فرایند شست و شوی معکوس می تواند به صورت دستی، نیمه اتوماتیک و یا اتوماتیک باشد.

:: در فیلتر کربنی، آب از بستر ذغال کربن اکتیو گرانولی عبور کرده، و رنگ و بوی آن توسط ذغال کربن جذب شده و در نتیجه آب خروجی بدون هرگونه طعم، بو و رنگی خواهد بود. فیلترهای کربنی معمولاً بعد از فیلترهای شنی در فرایند تصفیه آب قرار می گیرند.

ارسال درخواست

طراحی و پشتیبانی فنی: بینا پرداز یکتا