ارسال درخواست

سیستم اسمز معکوس (RO)

:: اسمز معکوس از جمله شیوه هایی است که امروزه بطور گسترده در شیرین سازی آب دریا، جداسازی مواد آلی و سمی از پسابهای صنعتی بکار برده می‌شود. بطور کلی این روش بر پایه انتقال جرم حلال با استفاده از غشای نیمه تراوا و نیز فشار هیدرواستاتیک استوار است. در اسمز معکوس، آب خام توسط پمپ به داخل محفظه‌ای که دارای غشاء نیمه تراوا می‌باشد رانده می‌شود. لازم به توضیح است که فرایند اسمز معکوس می‌تواند TDS آب خام را تا ۹۹% کاهش دهد. در عمل کاهش TDS تا ۹۵% طبیعی است. همچنین حذف باکتریها، ویروسها و دیگر میکروبها با اسمز معکوس ۱۰۰% است. این فرایند برای تهیه آب آشامیدنی از آبهایی که حاوی املاح معدنی زیاد و ناخالصی های آلی می‌باشد، بسیار مفید می‌باشد. اسمز معکوس را می‌توان در داروسازی و پزشکی جایگزین روش تقطیر، برای تولید آب خالص و عاری از میکروارگانیسم ها نمود. امروزه روش اسمز معکوس اقتصادی ترین فرایند برای تهیه آب آشامیدنی از آبهای شور مناطق کم آب می‌باشد.

:: سیستم‌های RO می توانند به صورت تک مرحله اي و یا دو مرحله اي طراحی شوند. انتخاب هر یک از حالات بستگی به کیفیت مطلوب آب تصفیه شده دارد.در سیستم‌هاي تک مرحله اي آب تصفیه شده خروجی از یک مجموعه از ماژولها به عنوان محصول نهایی از سیستم خارج می شود و آب شور باقیمانده دور ریخته می شود. اما در سیستمهاي دو مرحله اي با توجه به نوع آب خوراك ورودي و کیفیت محصول مورد نظر آب (تصفیه شده (،آب تصفیه شده از یک مجموعه از ماژولها وارد مجموعه بعدي شود. از سیستم هاي دو مرحله اي نیز در تصفیه آب‌هاي نیمه شور ( TDS =1000 -5000 ppm)و براي افزایش درصد بازیابی استفاده می شود.

:: مقدار درصد بازیابی با توجه به نوع غشاء ، کیفیت و کمیت آب تصفیه شده و مقدار هزینه هاي عملیاتی ، تعیین خواهد شد. بالا رفتن بیش از اندازه درصد بازیابی ، باعث افزایش املاح و در نتیجه فشار اسمزي در آب پشت غشاها می شود ، که این امر باعث افزایش انرژي عملیاتی لازم ، کاهش دبی و افزایش درصد عبور املاح از میان غشاها می شود.

ارسال درخواست

بخش‌های اصلی سیستم اسمز معکوس

  1. واحد پیش تصفیه ( Pretreatment unit)
  2. واحد تزریقات مواد شیمیایی
  3. واحد اسمز معکوس
  4. واحد کنترل
  5. سیستم شستشوی دوره‌ای


سیستم اسمز معکوس با ظرفیت 200 مترمکعب در روز

طراحی و پشتیبانی فنی: بینا پرداز یکتا