پروژه های داخلی

آذربایجان غربیطراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم تصفیه آب با روش نانوفیلتراسیون به ظرفیت 1700 متر مکعب در روز اهواز، شهرستان ملاثانیطراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم تصفیه آب به روش NF با ظرفیت 300 مترمکعب در شبانه روز و ایجاد شبکه موازی به طول 7000 متر به روش B.O.T استان مرکزيطراحی، ساخت، نصب و راه اندازی 10 دستگاه تصفيه آب و عقد قرارداد با شرکت آبفاي استان مرکزي (براي شهرستان‌هاي مربوطه) به روش B.O.O آذربایجان شرقیطراحی، ساخت، نصب و راه اندازی 3 دستگاه حذف آرسنیک از آب هر کدام به ظرفیت 320 مترمکعب در شبانه روز خراسان جنوبی، بیرجندطراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم حذف کروم از آب با ظرفیت 950 مترمکعب در شبانه روز گیلانطراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم حذف آهن ،منگنز و آمونیاک از آب با ظرفیت 960 مترمکعب در شبانه روز گلستانطراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم حذف سرب از آب با ظرفیت 960 مترمکعب در شبانه روز خوزستانطراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم حذف گل و لای( کاهش کدورت از آب ) استان مرکزیطراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم تصفیه پساب شرکت باند و گاز و پنبه کاوه با ظرفیت 300 مترمکعب در روز در

پروژه های خارجی

تاجیکستانطراحی و ساخت 2 سیستم تصفیه آب به روش نانوفیلتراسیون مالیطراحی و ساخت سیستم تصفیه آب به روش نانوفیلتراسیون نیجریهطراحی و ساخت سیستم تصفیه آب به روش نانوفیلتراسیون پاکستانطراحی و ساخت سیستم تصفیه آب به روش اسمز معکوس قزاقستانطراحی و ساخت سیستم تصفیه آب به روش نانوفیلتراسیون عراقطراحی و ساخت سیستم تصفیه آب به روش اسمز معکوس آذربایجانطراحی و ساخت سیستم تصفیه آب به روش نانوفیلتراسیون


طراحی و پشتیبانی فنی: بینا پرداز یکتا