طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم تصفیه آب به روش نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس با ظرفیت 360 مترمکعب در شبانه روز - شهرستان - شهرستان بجستان - آب و فاضلاب استان خراسان رضوی - 93/06/01
طراحی، برنامه نویسی و پشتیبانی فنی: مقداد شکیبا