طراحی، ساخت و نصب سیستم آب شیرین کن به روش RO با روش 170 متر مکعب در شبانه روز در شهرستان خوی - آذربایجان غربی
طراحی، برنامه نویسی و پشتیبانی فنی: مقداد شکیبا