نصب و راه اندازی دستگاه بلوک آب شیرین کن در عسلویه با ظرفیت 30 متر مکعب در شبانه روز - 93/05/20
طراحی، برنامه نویسی و پشتیبانی فنی: مقداد شکیبا