طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم حذف آرسنیک برای اولین بار در ایران به وسیله رزین های جذبی - 93/02

:: طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم حذف آرسنیک برای اولین بار در ایران به وسیله رزین های جذبی با ظرفیت 10 متر مکعب در ساعت در استان آذربایجان شرقی - شهرستان پلدشت
طراحی، برنامه نویسی و پشتیبانی فنی: مقداد شکیبا