ارسال درخواست

سیستم نانوفیلتراسیون (NF)

:: نانو تکنولوژی دامنه وسیعی از تجهیزات و کاربردها را در بر گرفته است و یکی از فوق العاده ترین فناوری های قرن 21 به حساب می‌آید. خطر آلودگی منابع آب آشامیدنی و عدم امکان تصفیه منابع آلوده با روشهای مرسوم و از طرفی آلودگی نیتراتی منابع زیرزمینی نیاز به روش‌های جایگزین تصفیه را محسوس تر می‌نماید.

:: یکی از این روش‌ها نانو فیلتراسیون می‌باشد که در سالهای اخیر به شدت در دنیا مورد توجه قرار گرفته است. توانایی حذف باکتری‌ها و ویروس‌ها در این روش‌ها بسیار زیاد است و در مقایسه با اسمز معکوس ، مقرون به صرفه تر بوده و بهره برداری از آن نیز آسانتر می‌باشد.

:: امروزه تحقیقات بیشتر بر روی بررسی های کاربرد‌های جدید از جمله حذف یونهای تک ظرفیتی متمرکز است.جداسازی در این غشاها بر پایه مکانیسم غربالگیری بوده و از طرفی به دلیل باردار بودن این غشاها ، واکنش بین غشاء و سیال عبوری هم در فرآیند جداسازی موثر است.

:: نانوفیلتراسیون یکی از روش‌های تصفیه غشایی می‌باشد که بسیاری از ترکیبات با جرم مولکولی بالا و محلول در آب را حذف می‌کند. غشاء‌های نانوفیلتراسیون سختی آب را به جز یون‌های با جرم مولکولی پایین که برای بدن انسان مفید می‌باشد را حذف می‌کند. این روش همچنین مولکول های آلی بزرگ را مانند رنگ آب، تقریبا تمام ویروس ها، بسیاری از مواد آلی طبیعی و برخی نمک‌ها را حذف می‌کنند. اندازه حفره های فیلترهای نانوفیلتراسیون حدود 001/0 میکرون می‌باشد.

سیستم نانوفیلتراسیون با ظرفیت 300 مترمکعب در روز-اهواز

سیستم نانوفیلتراسیون با ظرفیت 1700 مترمکعب در روز- آذربایجان غربی

مزایای روش نانوفیلتراسیون

 1. مصرف انرژی پایین‌تر
 2. هزینه کمتر نسبت به اسمز معکوس
 3. دبی خروجی محصول بالاتر
 4. کیفیت آب خروجی بالاتر جهت آب آشامیدنی
 5. هزینه های نگهداری پایین‌تر نسبت به روش اسمز معکوس
 6. بازدهی بیشتر نسبت به روش اسمز معکوس
 7. طول عمر بالاتر غشاهای نانوفیلتراسیون نسبت به اسمز معکوس

کاربردهای روش نانوفیلتراسیون

 1. تصفیه آب های سطحی و زیرسطحی برای مصارف آشامیدنی
 2. تصفیه پساب های صنعتی- کشاورزی
 3. حذف آلاینده های آلی از آب
 4. گندزدایی آب های سطحی و زیرزمینی
 5. حذف رنگ از آب آشامیدنی

ارسال درخواست

طراحی و پشتیبانی فنی: بینا پرداز یکتا