ارسال درخواست

سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی

:: هدايت فاضلاب به درون رودخانه‌ها و درياها و آلوده نمودن آنها، محيط اين آبها را براي زندگي آبزيان كه يكي از منابع تأمين كننده غذاي انسانها مي باشند، غير قابل تحمل نموده و ادامه زندگي آنها را شديداً تهديد مي نمايد. مواد پاك كننده، مواد روغني و فاضلابهاي سمي و صنعتي از اكسيژن گيري آبها جلوگيري نموده و بر پروسه خود پالايي رودخانه‌ها شديداً تأثير منفي مي گذارند. آبهاي آلوده كه در آبياري محصولات كشاورزي مورد استفاده انسان قرار مي گيرد به يكي از منابع عمده انتشار و رشد بيماريهاي گوناگون تبديل گشته، مستقيماً بهداشت جوامع بشري را به خطر زيانهاي جاني و مالي فراوان تهديد مي نمايد. فكر بشر از ديرباز به اين مسئله معطوف شده كه خوشبختانه تلاشهاي مستمر در اين مورد به نتايج قابل توجهي انجاميده و پيشرفت علم و تكنولوژي انسانها را قادر ساخته گامهاي بلند و موثري در زمينه پالايش فاضلاب و پاكسازي محيط بردارند.

:: فاضلاب خروجی کارخانه ها و مجتمع های تولیدی اغلب به فراخور زمینه فعالیت این واحدها، آلوده به آلاینده های متفاوتی از جمله نمک‌های معدنی، چربی و روغن، اسیدها و قلیاها، آب گرم، مواد پرتوزا، مواد آلی، رنگ، مواد جامد معلق و مواد شیمیایی سمی می گردد.

:: از جمله روش هایی که می توان در مورد فاضلاب های صنعتی بکار برد، انعقاد و لخته سازی، ازن زنی، چربی گیری، هوادهی، UASB، MBR و AOP می باشند.

:: در این راستا شرکت پالاگستر نیز با استفاده از فناوری های روز دنیا و با توجه به نوع آلاینده های موجود در فاضلاب واحدهای صنعتی، روش تصفیه مطلوب را انتخاب و به صاحبان صنایع پیشنهاد می‌نماید.


طراحی و پشتیبانی فنی: بینا پرداز یکتا