ارسال درخواست

سیستم حذف فلزات سنگین

:: از آنجا که آبهای زیر زمینی منابع مهمی جهت تولید آب آشامیدنی در روستاها به خصوص در کشورهای در حال توسعه می‌باشند، استفاده از شیوه‌های نوین تصفیه آب های زیرزمینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بیشتر آلودگی‌های موجود در منابع آب زیرزمینی، به دلیل نفوذ فاضلاب‌ها و استفاده بی‌رویه از کودهای شیمیایی و یا ساختار زمین آلودگی های موردی می‌باشد. بنابراین استفاده از روش‌های مرسوم غشایی موجب تحمیل انرژی و هزینه اضافی برای تصفیه آب خواهد شد.

:: برخی از منابع آب زیرزمینی شامل فلزات سنگین شامل کروم ، جیوه ، سرب ، کادمیوم، آرسنیک و .... می‌باشد. حضور این عناصر در آب آشامیدنی یک چالش بزرگ و خطری جدی برای سلامت انسان‌ها و سایر جانداران به حساب می‌آید.

:: سیستم حذف فلزات سنگین با استفاده از روشی مطمئن ، به صرفه و پرکاربرد، آب آشامیدنی سالم و بهداشتی را در اختیار ساکنین مناطق شهری و روستایی قرار می‌دهد. از آنجا که غلظت فلزات سنگین در آبهای زیر زمینی از جایی به جای دیگر و حتی از فصلی به فصل دیگر نیز متفاوت است، این تکنولوژی می‎تواند در شرایط مختلف و با هر غلظتی از فلزات سنگین عمل تصفیه و حذف آن را انجام داده و مقدار آن را به کمتر ازحد مجاز تعیین شده (توسط سازمان جهانی استاندارد) برساند.

:: این سیستم ها می توانند به صورتی طراحی شوند که یک یا چند آلودگی را با اضافه کردن سیستم های جداگانه ای حذف کنند.

  1. سیستم حذف آهن، منگنز و آمونیاک
  2. سیستم حذف کروم و سرب
  3. سیستم حذف سرب
  4. سیستم حذف آرسنیک

طراحی و پشتیبانی فنی: بینا پرداز یکتا